E-rendelő


Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Dobó Trade Kft. (6727 Szeged, Szellő utca 28.; Cg. 06-09-010831) által üzemeltetett online szolgáltatásként (Saas) bérelhető E-Rendelő (a továbbiakban: Rendszer) használatára vonatkozó feltételeket. Az „Elfogadom a feltételeket” gombra való kattintással vagy a Megrendelő lap (Előfizetői szerződés) kitöltésével a Felhasználó a regisztráció során szerződést köt a Dobó Trade Kft-vel, elfogadva a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Dobó Trade Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető Rendszer felülete, vagy a Szolgáltató által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

1. Szerződés tárgya

2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.

3. Bérleti díj

4. Szolgáltató kötelezettségei

5. Felhasználó kötelezettségei

6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása

7. Rendelkezésre állás

Szolgáltató garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 96%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 14,6 nap leállási lehetőséget biztosít Szolgáltató szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben a Szolgáltató nem teljesíti a 96%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további perc kiesésért 5 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad cserébe.

8. Ügyfélszolgálat

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

10. Szerződés megszűnésének esetei

11. Vitás kérdések rendezése

Szolgáltatónak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Kelt: Szeged, 2013. 03. 24.


Érdeklődjön itt